top of page

adjacent Group

Public·35 members
Russell Grindberg
Russell Grindberg

Tuliszka Turbiny Cieplne Pdf Download


2 Maszyny energetyczne służą do wytwarzania z energii mechanicznej innych rodzajów energii (m.in. prądnice, sprężarki, pompy) lub do wytwarzania energii mechanicznej z innych rodzajów energii (różne rodzaje silników). Maszyna przepływowa jest maszyną energetyczną w której w sposób ciągły odbywa się przepływ czynnika roboczego, przy czym w ustalonych warunkach parametry czynnika (temperatura, ciśnienie) pozostają w dowolnym punkcie maszyny na stałym poziomie; rozróżnia się maszyny przepływowe wirnikowe, do których należą silniki wirnikowe (turbiny) i maszyny robocze wirnikowe (pompy, sprężarki) oraz maszyny przepływowe strumieniowe - silniki strumieniowe (przelotowe, rakietowe) i strumienice (pompy i sprężarki strumienicowe). (definicje z Encyklopedii Powszechnej PWN) 1 2 Rys. 1.1 Zasada pracy silnika odrzutowego. Air intake wlot powietrza Compressor sprężarka Combustion chamber komora spalania Fuel burner palnik Turbine turbina Jet pipe and propelling nozzle dysza wylotowa 1 Brak definicji cieplnej maszyny przepływowej
Tuliszka Turbiny Cieplne Pdf Download


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fblltly.com%2F2tLDvr&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2u_NeC0cZRfIbGST5C2qUI

076b4e4f54


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page